بسته مناسب خود را انتخاب کنید

همراه با ضمانت بازگشت وجه

پلن 1
 • 50 مگابایت فضا
 • 2 گیگابایت پهنای باند
 • ندارد افزودن دامنه
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • دارد اکانت FTP
 • دارد پشتیبانی PHP
 • Cpanel کنترل پنل
 • انگلیس محل دیتاسنتر
پلن 2
 • 100 مگابایت فضا
 • 5 گیگابایت پهنای باند
 • ندارد افزودن دامنه
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • دارد اکانت FTP
 • دارد پشتیبانی PHP
 • Cpanel کنترل پنل
 • انگلیس محل دیتاسنتر
پلن 3
 • 250 مگابایت فضا
 • 7 گیگابایت پهنای باند
 • 1 افزودن دامنه
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • دارد اکانت FTP
 • دارد پشتیبانی PHP
 • Cpanel کنترل پنل
 • انگلیس محل دیتاسنتر
پلن 4
 • 500 مگابایت فضا
 • 10 گیگابایت پهنای باند
 • 2 افزودن دامنه
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • دارد اکانت FTP
 • دارد پشتیبانی PHP
 • Cpanel کنترل پنل
 • انگلیس محل دیتاسنتر
پلن 5
 • 1000 مگابایت فضا
 • 15 گیگابایت پهنای باند
 • 4 افزودن دامنه
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • دارد اکانت FTP
 • دارد پشتیبانی PHP
 • Cpanel کنترل پنل
 • انگلیس محل دیتاسنتر
پلن 6
 • 2000 مگابایت فضا
 • 25 گیگابایت پهنای باند
 • 6 افزودن دامنه
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • دارد اکانت FTP
 • دارد پشتیبانی PHP
 • Cpanel کنترل پنل
 • انگلیس محل دیتاسنتر