ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

بررسی پسوندها بر اساس دسته

دامنه
قیمت جدید
انتقال
تمدید
.com
150,000 تومان
1 سال
150,000 تومان
1 سال
150,000 تومان
1 سال
.net
180,000 تومان
1 سال
180,000 تومان
1 سال
180,000 تومان
1 سال
.co
410,000 تومان
1 سال
410,000 تومان
1 سال
410,000 تومان
1 سال
.org
195,000 تومان
1 سال
195,000 تومان
1 سال
195,000 تومان
1 سال
.blog
435,000 تومان
1 سال
435,000 تومان
1 سال
435,000 تومان
1 سال
.shop
540,000 تومان
1 سال
540,000 تومان
1 سال
540,000 تومان
1 سال
.site
435,000 تومان
1 سال
435,000 تومان
1 سال
435,000 تومان
1 سال
.info
180,000 تومان
1 سال
180,000 تومان
1 سال
180,000 تومان
1 سال
.club
225,000 تومان
1 سال
225,000 تومان
1 سال
225,000 تومان
1 سال
.vip
435,000 تومان
1 سال
435,000 تومان
1 سال
435,000 تومان
1 سال
.tech
750,000 تومان
1 سال
750,000 تومان
1 سال
750,000 تومان
1 سال

لطفا یک دسته از بالا انتخاب کنید.

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains

انتقال دامنه